I vår serie om de vanligaste bedömningsgrunderna för sparprodukter – Den fantastiska fyran – har turen nu kommit till risk. Vad är risk? Hur påverkas våra beslut av vår riskuppfattning? Hur kan risker hanteras? Den typen av frågor är högst relevanta när det gäller vårt sparande och våra investeringar.

 

”Vad är risk?”

 

Risk kan – lite förenklat – beskrivas som sannolikheten för negativa utfall. Få saker – om ens några – i vår värld är garanterade. Inget är helt riskfritt. Det som skiljer är sannolikheten för att det ska sluta si eller så. En trygg placering utmärks av låg sannolikhet för förlust; en spekulativ placering bär med sig hög sannolikhet för förlust. Inga konstigheter. Men hur mäts risk och hur kan vi jämföra olika produkter med varandra? Både fonder och strukturerade produkter prickas numera in på en sjugradig skala baserad på volatilitet. Det är bra, men det finns fortfarande utrymme att öka jämförbarheten mellan olika produkttyper. Förmodligen bidrar KID:arna som kommer nästa år till att jämna ut spelplanen ytterligare och möjliggöra ännu bättre jämförelser och genomlysning av riskerna. Det gynnar alla.

 

”Gillar du risk så har vi något för dig. Gillar du trygghet så har vi något för dig.”

 

Strukturerade produkter har i vissa sammanhang kallats ”mycket riskfyllda”. Om det beror på okunskap eller illvilja ska vi låta vara osagt, men ett är säkert: för alla som bemödat sig med att läsa på lite om strukturerade produkter framstår en sådan utsaga som felaktig eller åtminstone skev. Det finns strukturerade produkter som är ”mycket riskfyllda”: marknadswarranter är ofta starka 7:or på riskskalan, vissa typer av autocall kan också hamna i högsta riskkategorin, liksom offensiva kreditobligationer. Men en stor andel av produkterna är 1:or eller 3:or: till exempel kapitalskyddade produkter och defensiva kreditobligationer. Sen har vi ett antal 4:or, 5:or och 6:or också. Att säga att strukturerade produkter är ”mycket riskfyllda” är alltså lika sant som att säga att de är ”mycket trygga” eller ”lagom trygga”. Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för en bred palett av sparprodukter med oöverträffad förmåga att skräddarsys till kundens behov. Gillar du risk så har vi något för dig. Gillar du trygghet så har vi något för dig. Är du blandfondssvensk och föredrar lagom så har vi något för dig.

 

”Har vi svårt att bestämma oss?”

 

Nu kan man ju undra varför vi har så många olika varianter ute till försäljning vid varje givet tillfälle. Har vi svårt att bestämma oss? Vet vi inte riktigt vad vi vill? Är vi för kreativa? Svaret är enkelt: det bästa sättet att hantera risk i investeringssammanhang är diversifiering. Därför består varje emission från Garantum av flera produkter som erbjuder investerare möjligheten att sprida riskerna på många olika sätt. Att vara fundmentalist kanske inte är påbjudet i så många avseenden, men just när det gäller diversifiering bör investerare inta just en så obeveklig ställning att den kan liknas vid fundamentalism.

 

Riskbegreppet är helt centralt i finansbranschen och det har stötts och blötts av såväl akademiker som praktiker i alla tider. Risk utgör dock bara den ena sidan av investeringsmyntet och den är oupplösligt förknippad med myntets andra sida, nämligen avkastningen – eller rättare sagt avkastningspotentialen. Om det handlar nästa bloggpost.