Förra veckan var jag i London på SRPs European Structured Products & Derivatives Conference. Eftersom 2016 var något av ett mellanår för strukturerade produkter fanns det en liten farhåga om att evenemanget skulle bli lite avslaget. Men överraskande nog blev det precis tvärtom. Jag tog med mig följande tre positiva observationer hem:

 

  • Vi är många. Konferensen lockade i år fler sponsorer och fler besökare än någonsin tillförne (och den gick av stapeln för fjortonde året i rad). Förutom emittentbanker, arrangörer och kapitalförvaltare trängdes data- och indexleverantörer, mjukvaruproducenter och många andra i mässhallen. Det är uppenbart att derivatbaserade investeringslösningar just nu röner stort intresse i Europa. Kanske inte så konstigt om man tänker efter. I en tid då investerare utmanas av både negativ ränta och stor politisk osäkerhet ökar behovet av moderna och flexibla lösningar, som i realtid kan skräddarsys för att passa kundens marknadssyn och komplettera portföljen i övrigt.

 

  • Vi har vuxit upp. Det känns som om vi fram till ganska nyligen har varit lite av finansbranschens tonåring – aningen osäkra på vad vi går för och väldigt känsliga för omvärldens synpunkter. Tycker att det har blivit annat ljud i skällan på sistone. Självsäkerheten hos delegaterna i år var påtagligt större än tidigare. Det var mindre tal om kritiken och mer fokus på det värde som derivatbaserad investeringslösningar faktiskt tillför i portföljen. Och det beror inte på att vi struntar i kloka synpunkter. Snarare är det ett resultat av att vi genom åren tagit till oss av det som framförts och vässat både erbjudandet i sig och marknadsföringen av det. Och nu har vi nått en mognadsgrad som tillåter oss att stå upp för det vi bevisligen är bra på (att erbjuda precision, flexibilitet, tillgänglighet och hög riskjusterad avkastning) samtidigt som vi har lärt oss bortse från den del av kritiken som saknar grund. Vi har förvisso mycket kvar att arbeta med, men utvecklingen går stadigt åt rätt håll.

 

  • Vi har framtiden för oss. Framtiden handlar i mångt och mycket om att anpassa sin affärsmodell till den nya regelboken. Emittenter och arrangörer av strukturerade produkter har träffats av det mesta som kommit av regleringar de senaste 15 åren. Som jag skrev i mitt förra inlägg har det varit jobbigt och krångligt, men det har också varit lärorikt och – om det nu är möjligt – kollektivt karaktärsdanande. Det märks att vår del av branschen har koll på regleringar. Vi vet hur vi ska förhålla oss till det som ännu inte är beslutat; vi har blivit duktiga på att förbereda oss för olika eventualiteter; vi har lärt oss att utvärdera och implementera reglerna när de väl kommer. Det är kunskap som kommer väl till pass i tiden som ligger framför.

 

Om framtiden vet vi ingenting. Men mot bakgrund av ovan finns det skäl att se den an med tillförsikt. Vill du ha ännu fler skäl, surfa in här igen nästa vecka!