Mikael Axelsson

Mikael Axelsson

VD, Garantum Fondkommission AB

Mikael Axelsson är VD för Garantum Fondkommission. Han rekryterades till Garantum 2010 efter att ha konkurrerat med bolaget sedan det startade. Innan Mikael tillträdde som VD 2015 var han bland annat ansvarig för Garantums verksamhet i Norge och Finland samt för ombudsaffären.Hans yrkesbana inleddes visserligen inom corporate finance på Merrill Lynch i London, men gled snabbt över till strukturerade produkter och jakten på rätt placering vid rätt tillfälle.

Mikael stammar från lärdomsstaden Uppsala, men har trots det sin huvudsakliga examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är gift med Linda och tillsammans har de fyra barn. Hittills. När han inte ägnar sig åt familj eller arbete står det oftast motion eller musik på schemat. Ett annat stort intresse är språk, vilket alla som vistas i hans närhet under en någorlunda utdragen tidsrymd på olika sätt får erfara.

Här bloggar Mikael från Garantum-perspektiv om allt som hör finansbranschen till.