Adventstid. Det är något speciellt med den ändå. Det är en nedräkningens tid. Med lucköppning och datumljus som pekar mot och bygger förväntningar inför julfirandet.

I år får denna period också en extra dimension för finansbranschen. För oss är det nedräkning inte bara till jul utan också till ikraftträdandet av det nya regelverk vi känner som MiFID II.

I januari i år bloggade jag om lagrådsremissen gällande MiFID II. Sedan dess har det mesta i mitt vakna liv (samt en och annan dröm) handlat om just detta regelverk. Det har understundom varit frustrerande, enerverande och irriterande. Men det har också varit enormt lärorikt och spännande att försöka mejsla fram modeller för framtidens investeringsrådgivning.

Vi blev helt nyligen klara med vår initiala helhetslösning för att möta de nya kraven och har den senaste veckan presenterat denna för samarbetspartners runtom i landet. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi kommer att behöva fortsätta justera och anpassa modellerna framöver, men känner ändå tillförsikt över det att vi kan erbjuda våra kunder och samarbetspartners en grundligt genomarbetad väg framåt.

Den modell Garantum landat i bygger på valfrihet, tillgänglighet och enkelhet. Om vi jämför med våra konkurrenter så förefaller det vara valfriheten som utmärker oss. I en tid när banker inte anser sig kunna erbjuda valfrihet och service annat än till de allra största kunderna och när de flesta aktörerna i branschen inskränker sina erbjudanden till ett fåtal standardiserade paket väljer Garantum att värna potentialen i den individanpassade rådgivningen.

Därför erbjuder Garantum en bred palett av finansiella instrument från fonder och aktier till strukturerade produkter och andra alternativa investeringar.

Därför erbjuder Garantum flera sätt att placera i dessa instrument: som enskilda investeringar, som standardiserade modellportföljer, som skräddarsydda portföljer eller som dynamiskt förvaltade portföljer.

Därför erbjuder Garantum olika möjligheter att betala för produkterna och tjänsterna: traditionell modell genom provision från oss till rådgivarfirman (gäller ej oberoende investeringsrådgivning och portföljförvaltning), nettomodell där provisioner istället betalas till kund och ersättning tas ut genom avgifter i depån eller en kombination av dessa två.

Därför erbjuder Garantum strukturerade produkter med löpande kostnadsuttag (förutsätter depå hos Garantum för att fungera optimalt) och strukturerade produkter med kostnadsuttag i samband med själva köpet.

Och därför erbjuder Garantum sina samarbetspartners – Sveriges främsta investeringsrådgivare – möjligheten att ta betalt på fler än ett sätt. För att ta emot tredjepartsersättning måste rådgivarfirman kunna påvisa att kvaliteten höjts, att mervärden tillförts, att kunden fått fullständig information om kostnader och ersättningar samt att rådgivning skett i kundens bästa intresse. Väljer rådgivarfirman att istället ta betalt direkt från kunden så faller visserligen lagkraven på kvalitetshöjning, men de som använder Garantums plattform förväntas uppfylla samma tuffa kravbild oavsett ersättningsmodell.

Vi tror att det bästa kundskyddet står att finna i kompetenta, engagerade rådgivare som kan ge kunden flera alternativ och på ett tydligt sätt kan informera om konsekvenserna av olika val. Det är med den utgångspunkten vi nu sjösätter en ny helhet. En helhet som vi tror säkerställer att kundupplevelsen blir bättre och att rådgivarens förmåga att leverera med kvalitet blir högre. En helhet som vi tror lägger grunden för framtidens investeringsrådgivning.

Som en del av nedräkningen inför den 3 januari 2018 kommer vi att ha lite av lucköppning här på bloggen under december. Häng med!