Garantum Fondkommission såg världens ljus under senhösten år 2004. På den tiden var jag en konkurrent och betraktade utifrån vad jag tror att de flesta upplevde som en relativt ringa begynnelse. Mycket har dock hänt sedan dess.

Resan har gått från en mindre lokal på Östermalm med möbler inköpta på Blocket till ett ändamålsenligt kontor på Norrmalmstorg; från enkla, okonstlade broschyrmallar i word till professionell text- och bildbehandling med SPIS’ branschkod som rättesnöre; från sex personer med passion för modern kapitalförvaltning till en sparkoncern med över 100 anställda, verksamhet i tre länder och ett brett produkterbjudande.

Nu lever vi i de stora regleringarnas och den snabba digitaliseringens tidevarv och det har blivit dags att tillsammans med kunder och samarbetspartners skriva nya kapitel i berättelsen om rätt placering vid rätt tillfälle. I något avseende är det ännu en början. Och liksom förr kan initiativen många gånger te sig ganska oansenliga när de först försöker få fäste i tid och rum. Då är det värt att påminna sig om det vi lärt oss från tidigare engagemang: Förakta inte den ringa begynnelsens dag. Det som är litet idag kan vara stort imorgon. Det som förefaller obetydligt nu kan bli avgörande sen. Det som i denna stund bara är ett litet frö kan i nästa växa upp och bära rik frukt.

Den här bloggen skrivs för dig som vill ha perspektiv på den fortsatta utvecklingen. Välkommen hit. Välkommen hem!