Garantum har som verksamhetsföremål att förse investeringsrådgivare med effektiva, situationsanpassade verktyg som underlättar arbetet med att förvalta kundernas kapital. I detta ingår pedagogiskt presentationsmaterial, informativ uppföljningsrapportering och – inte minst – investeringsalternativ för rådande marknadsläge; bättre uttryckt som rätt placering vid rätt tillfälle.

I sökandet efter rätt placering vid rätt tillfälle bollar vi varje år upp tusentals idéer. Några förkastas lika fort som de dök upp; ytterligare några avfärdas efter närmare granskning; endast ett fåtal tar sig igenom alla diskussioner och får chansen att figurera i en av våra emissionsrundor. Men även om vägen från idé till broschyr är lång så är placeringens öde inte beseglat bara för att den når tryckeriet. Tvärtom. Det är då det börjar på riktigt. Dags att möta verkligheten. Dags att möta Den fantastiska fyran.

Som människor älskar vi att bedöma, jämföra och rangera. Varje fenomen och varje företeelse blir förr eller senare föremål för prövning. Sparprodukter utgör inget undantag. Bedömningsgrunderna för sparprodukter äro legio, men i huvudsak kretsar det kring följande: komplexitet, kostnad, risk och avkastning – Den fantastiska fyran.

Som med mycket annat här i världen går meningarna isär beträffande hur väl olika placeringstyper klarar sig i kampen med Den fantastiska fyran. När fonder var ett relativt nytt fenomen var det många som dömde ut den sparformen helt och hållet med hänvisning till att det är enklare, billigare och bättre att förvalta sin egen aktieportfölj. Det framstår inte som något briljant argument i nuläget. Men än rasar debatten om vad i fondutbudet som är bra och vad som är mindre bra. Hela tiden med Den fantastiska fyran som måttstock. Fondbranschen har dock aldrig tappat modet utan har vid varje tillfälle som bjudits givit sig i kast med Fyran. Och medelst goda argument och affärsmässiga anpassningar har den kampen på det hela taget krönts med framgång. Idag är fond som sparform definitivt en del av investeringsetablissemanget.

Hur är det då med strukturerade produkter? Bra fråga. Följ med på bloggen under mars månad så får du svar.