Häromveckan läste jag i en kvällstidning att en konsumentvägledare sagt följande om strukturerade produkter: ”Det är i princip nästan alltid dåligt. De är alldeles för dyra och man förlorar väldigt mycket.”

 

”Det är märkligt det där”

 

Personen var namngiven så jag ringde upp och frågade vad som egentligen menades med påståendet. Svaret jag fick var: ”det är vad vi hör”. Därefter fick jag uppmaningen att skicka in uppgifter som kunde ge en annan bild av verkligheten. Jag gjorde det. Men har inte fått någon återkoppling. Det är märkligt det där. Många människor verkar villiga att uttrycka sina åsikter vitt och brett så länge omgivningen håller med, men när de blir utmanade och ifrågasatta så drar de sig undan.

Nåväl, frågan är inte om strukturerade produkter kan ge god avkastning. Den är avgjord sedan länge. Frågan är varför någon över huvud taget fortsätter att lyssna på dem som hävdar motsatsen. De har fel. Se här.

 

”Plus 16%, alltså. I snitt.”

 

Vid senaste årsskiftet var genomsnittlig avkastning efter samtliga kostnader på Garantums förfallna publika placeringar 16%. Plus 16%, alltså. I snitt. Över 70% av produkterna gav positiv avkastning. I 8% av fallen fick investeraren pengarna tillbaka och endast i två fall av tio medförde en investering i en av dessa produkter kapitalförlust. Det här är bra statistik och det är väldigt, väldigt långt ifrån ”nästan alltid dåligt”.

Produkterna har olika löptid så det är förstås också intressant att se vad de givit per år och svaret är 7,1% i effektiv årsavkastning. Återigen efter alla kostnader.

Lite kul är det också att zooma in på produkttypen autocall som varit väldigt populär sedan finanskrisens dagar. Genomsnittlig effektiv årsavkastning på de 262 st som hade förfallit fram till årsskiftet var 13%. Mer än 90% har givit positiv avkastning. Tummen upp!

 

”Numret är 0708-19 27 25”

 

Jag säger inte att strukturerade produkter är otadliga.

Jag säger inte att allt annat är dåligt.

Jag säger inte att vi nöjer oss nu.

Jag säger att vissa vanligt förekommande beskrivningar av strukturerade produkter inte har täckning i verkligheten.

Jag säger att strukturerade produkter är ett modernt och bra komplement till traditionella placeringar.

Och jag säger att vi vill bli ännu bättre. Ha ännu högre andel produkter med positiv avkastning. Nå ännu högre avkastningsnivåer.

Med det har vi tagit oss igenom hela den fantastiska fyran från komplexitet via kostnader och risk till avkastning. Jag skulle helst lämna det upp till var och en att dra lärdomar från detta, men om det nu fortfarande är någon som vill ge strukturerade produkter betyget ”i princip nästan alltid dåligt” – ring mig. Någon av oss är faktaresistent och vi måste reda ut vem. Numret är 0708-19 27 25.